Skip to content Skip to footer

« Sa projektom « Ekoopština », jačamo našu saradnju u oblasti održivih gradova. Želimo da stvorimo francusko-srpsku platformu za razmenu stručnih znanja u korist lokalnih samouprava i zajednica.”

Nj.E. Pjer Košar, ambasador Republike Francuske u Srbiji

Nj.E. Pjer Košar, ambasador Republike Francuske u Srbiji

 « Za Institut Veolia, pružanje podrške projektu « Ekoopština » znači da konkretno želimo da podstaknemo razmenu dobrih praksi između lokalnih samouprava koje se suočavaju sa zajedničkim izazovom ekološke transformacije. »

Dinah Louda, predsednica Instituta Veolia

Dinah Louda, predsednica Instituta Veolia

« Sa posebnim zadovoljstvom podržavamo projekat « Ekoopština »  jer želimo da izgradimo bolje, zdravije okruženje za buduće generacije u Srbiji. Verujem da će mnoge lokalne samouprave koje ulažu u zaštitu životne sredine, kao i kompanija Saint-Gobain, prepoznati potencijal ovog projekta. »

Mirjana Lučić, generalna direktorka Saint-Gobain Srbija 

Mirjana Lučić, generalna direktorka Saint-Gobain Srbija 

« Zaštita životne sredine je jedan od strateških, reformskih prioriteta NALED-a koji se realizuje radom na unapređenju prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, otpada od stakla i hrane, upotrebljenih baterija i sijalica i električnog i elektronskog otpada. Učešćem u projektu « Ekoopština » želimo da promovišemo najbolje prakse u angažovanju lokalnih zajednica na unapređenju kvaliteta vode i vazduha i jačanju partnerstava javnog i privatnog sektora u dostizanju ciljeva zaštite životne sredine. » 

Violete Jovanović, NALED

Violete Jovanović, NALED

 « Veolia je odlučila da se pridruži inicijativi jer je hitno potrebno primeniti ekološke mere, a vreme tranzicije je prošlo. Želimo da sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji podelimo znanje i  stručnost Veolije u borbi protiv klimatskih promena, rešavanju problema zagađenja, optimizaciji resursa i poboljšanju kvaliteta života. »

Nebojsa Grbušić, Generalni direktor Veolia Srbija

Nebojsa Grbušić, Generalni direktor Veolia Srbija

“Projekat Ekoopština će biti od velikog značaja za opštine u Srbiji u podizanju svesti o tako važnoj temi kao što je životna sredina. Ovo je godina produbljivanja saradnje između SKGO i Ambasade Francuske, posebno u pogledu podrške razvoju novih partnerstava, prenosa znanja i razmene iskustava između francuskih i srpskih lokalnih samouprava, a učešće u projektu « Ekoopština » će osnažiti i unaprediti taj proces.“

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO 

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO 

« Smisao kompanije Decathlon je da bude korisna ljudima i planeti. Biti eko-odgovoran više nije opcija za našu budućnost i veoma ubrzano radimo na razvoju ekološki dizajniranih proizvoda. Imamo čvrste obaveze u pogledu razvoja održivog prometa, kao i u pogledu smanjenja ugljeničnog otiska.

Za nas je sasvim prirodno što smo se odlučili da podržimo projekat « Ekoopština » s obzirom na akcije koje se preduzimaju u podizanju svesti dece. Vrlo je važno da se deci od najmlađeg uzrasta ukaže na ekološki odgovorno ponašanje i to je nešto što je u skladu sa našim vrednostima. » 

Michel Kappler, generalni direktor Decathlon Hrvatksa, Srbija, Slovenija   

Michel Kappler, generalni direktor Decathlon Hrvatksa, Srbija, Slovenija   

VESTI

Najnovije vesti

Partneri