Skip to content Skip to footer

Na konkursu « EKOOPŠTINA » mogu da učestvuju svi gradovi i opštine u Srbiji, uz uslov da popune upitnik sa što je više moguće tačnim i preciznim informacijama. 

Da biste se prijavili, preuzmite upitnik, popunite ga, potpišite, skenirajte i pošaljite mejlom na adresu : cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr u periodu od 18. marta do 7. jula 2024. godine.

Na taj način ste se prijavili. 

Preuzeti upitnik :