Skip to content Skip to footer

Predsednica žirija – Nataša Kovačević

Nataša je bila šampionka Srbije u košarci.

Kroz svoju fondaciju pruža podršku sportskim povređenim sportistima, kao i mladim sportistima u njihovom razvoju, posebno u školskom obrazovanju.

Katialine Burgorgue – Institut Veolia 

Katialine Burgorgue je od februara 2023. godine odgovorna za programe Instituta Veolia.

Ona je zadužena za vođenje, animaciju i promociju radova Instituta Veolia, posebno za pisanje revije FACTS Reports i organizaciju ciklusa konferencija o temama održivog razvoja i inovacija. Diplomirala je na Univerzitetu Paris-Dauphine u oblasti Finansija i na IAE-u Poitiers u oblasti Poreske Politike. Provela je više od 16 godina kao poreska savetnica u Poreskim Direkcijama Grupe Veolia, u diviziji (Transport) zatim u Centrali, tokom kojih je imala priliku da upozna funkcionisanje finansija u poslovanju.Već nekoliko godina interesuje se i za izazove i posledice klimatskih promena i ekološke transformacije, teme koje su takođe na dnevnom redu Instituta i kompanije Veolia.

Aleksandra Mladenović – Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Aleksandra Mladenović je predsednica strukovnog udruženja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Magistrirala je 2002. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz oblasti ekologije životinja. Njeno dosadašnje profesionalno iskustvo vezano je za oblast zaštita životne sredine, sa fokusom na zaštitu prirode i biodiverziteta. Rukovodila je nacionalnim projektima iz oblasti biodiverziteta, bezbednosti voda i sanitacije, učešća javnosti, klimatskih promena, održivog korišćenja resursa i dr. U periodu od 2018. do 2021. godine rukovodila je regionalnim projektom podržanim od strane EU: “‎ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU” ‎‎(ref. no. 2017/394-372)‎”. Član je koordinacionog tela mreže Zelena stolica, kao predstavnik Ambasadora održivog razvoja. U Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine je od 2015. godine, angažovana na programima FEE – Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (nacionalni kooordinator programa Eko-škole i Plava zastava), a od 2017. godine je predsednik udruženja.


Emin Pećanin – Eko Infinity

je predsednik ekološke organizacije Eco Infinity, čiji je cilj poboljšanje ekoloških uslova i unapređenje životne sredine u 25 manjih lokalnih zajednica u Srbiji. Rukovodilac je projekta „Vratimo mladicu u Grabovicu“, koji predstavlja kapitalan projekat očuvanja biodiverziteta u Sjenici, kao i direktor međunarodnog Infinity festivala, koji doprinosi razvoju sistema obrazovanja, zapošljavanja, kulture i društvenog života među mladima. Učesnik je brojnih međunarodnih konferencija iz oblasti očuvanja životne sredine i građanskog aktivizma, a jedna od najznačajnijih je ActNow konferencija u Beču i Štutgartu. Student je Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Estelle Duhem – Francuski institut

Estelle Duhem je koordinatorka dvojezičnih sekcija i zadužena za promociju francuskog jezika u Francuskom institutu u Srbiji od novembra 2022.

Diplomirala je na Odeljenju za moderne jezike sa opcijom francuskog kao stranog i drugog jezika na Katoličkom univerzitetu u Lilu, magistrirala je na odseku za jezik na Univerzitetu u Lilu (summa cum laude), kao i pohađala obuku za pedagoškog inženjera sa OpenClassrooms-om. Strastvena je u oblasti obrazovanja, kulturnog sveta i posvećena zaštiti planete, a stekla je iskustvo u nastavi latinskog i grčkog jezika, u nastavi francuskog kao stranog jezika, kao i u pedagoškom inženjeringu u poslovnoj školi.

Aleksandar Pantelić – Ambasada Francuske

Na poziciji zaduženja za misiju institucionalne i tehničke saradnje, Aleksandar je preuzeo svoje funkcije u septembru 2022. godine kako bi doprineo različitim projektima ambasade na teme decentralizovane saradnje, životne sredine i inovacija.

Diplomirao je na ILERI (Institut Libre d’Etudes des Relations Internationales) i na IAE Poitiers (Institut d’Administration des Entreprises) u oblastima Javnih poslova i Međunarodnih odnosa, kao i u oblasti Ekonomskog obaveštajnog sistema. Stekao je iskustvo u ekspertizi praćenja i upravljanja inovacionim projektima između Azije, Afrike i Evrope.