Skip to content Skip to footer

Predsednica žirija – Nataša Kovačević

Loren de Žerfanion (Lorraine de Jerphanion) – Institut Veolia 

Loren de Žerfanionje rukovodilac programa u Institutu Veolia.

Loren je zadužena za upravljanje, podsticanje i unapređenje rada Instituta Veolia, posebno radi na  uređivanju stručnog časopisa FACTS Reports i organizaciji konferencija o temama koje se odnose na održivi razvoj i inovacije kao što su cirkularna ekonomija, urbana poljoprivreda, pristup osnovnim uslugama i održivo finansiranje. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Parizu (Sciences Po Paris), a prethodno iskustvo je stekla u konsaltingu u oblasti društvenih inovacija i međunarodnoj saradnji, posebno u stručnom usavršavanju državnih službenika.

Aleksandra Mladenović – Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Aleksandra Mladenović je predsednica strukovnog udruženja Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Magistrirala je 2002. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz oblasti ekologije životinja. Njeno dosadašnje profesionalno iskustvo vezano je za oblast zaštita životne sredine, sa fokusom na zaštitu prirode i biodiverziteta. Rukovodila je nacionalnim projektima iz oblasti biodiverziteta, bezbednosti voda i sanitacije, učešća javnosti, klimatskih promena, održivog korišćenja resursa i dr. U periodu od 2018. do 2021. godine rukovodila je regionalnim projektom podržanim od strane EU: “‎ENV.net uključivanje pitanja životne sredine Zapadnog Balkana i Turske u političku agendu EU” ‎‎(ref. no. 2017/394-372)‎”. Član je koordinacionog tela mreže Zelena stolica, kao predstavnik Ambasadora održivog razvoja. U Ambasadorima održivog razvoja i životne sredine je od 2015. godine, angažovana na programima FEE – Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini (nacionalni kooordinator programa Eko-škole i Plava zastava), a od 2017. godine je predsednik udruženja.

Aleksandra Malžan (Alexandra Maljean) – Francuski institut

Aleksandra Malžanje od oktobra 2020. godine koordinatorka dvojezične nastave i zadužena je za promociju francuskog jezika u okviru Francuskog instituta u Srbiji. Prethodno je bila lektor francuskog jezika u školskim ustanovama u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Takođe je bila zadužena za programe posvećene školskom uspehu i jednakim mogućnostima u raznim udruženjima u Francuskoj