Skip to content Skip to footer

Na konkursu « EKOOPŠTINA » mogu da učestvuju svi gradovi i opštine u Srbiji, uz uslov da popune upitnik sa što je više moguće tačnim i preciznim informacijama. 

Da biste se prijavili, preuzmite upitnik, popunite ga, potpišite, skenirajte i pošaljite mejlom na adresu : cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr   u periodu od 22. marta do 16. jula 2023. godine.

Na taj način ste se prijavili. 

Preuzeti upitnik :