Skip to content Skip to footer

Datum: 24.05.2022.

Gde ? Novi Sad, Srbija

Radite u lokalnoj samoupravi i želite da prisustvujete seminaru ? Potrebno je da se registrujete tako što ćete poslati poruku na mejl adresu :  cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Srbija ima novi program upravljanja vodom za period 2022-2031. godine kojim se postavljaju temelji  integrisanog sistema upravljanja vodom i modela cirkularne ekonomije.

Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije predviđena je do 2034. godine. Strategijom se ističe da je infrastruktura nedovoljna ili u lošem stanju, što dovodi do gubitaka vode u sistemu javnog snabdevanja, smanjenog kapaciteta kanala za navodnjavanje i neujednačenog kvaliteta pijaće vode. Takođe se ukazuje na poteškoće koje treba prevazići u pogledu upravljanja: neodrživ ekonomski model (građani plaćaju polovinu ekonomske cene vode i pratećih usluga), problemi sa kojima se suočava „Republička direkcija za vode“, odeljenje zaduženo za upravljanje vodama u okviru Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i nejasnoće oko pravnog i ekonomskog statusa tri agencije za vodu (javna komunalna preduzeća).

U perspektivi pristupanja Evropskoj uniji, Srbija ima ambiciju da se uskladi sa evropskim standardima. U pogledu upravljanja vodom na lokalnom nivou, ovo uključuje razvoj komunalnih infrastruktura i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Trenutno postoji 69 postrojenja za pijaću vodu.

Pored predstavljenih izazova, uključujući i potrebu za 1600 inženjera godišnje radi planiranja i izgradnje projekata, ovaj poduhvat pruža brojne mogućnosti : Srbija može, na primer, da iskoristi priliku da razvije međuopštinske centre za upravljanje vodama iz čijeg procesa će se proizvoditi energija.

O ovoj i drugim temama na seminaru „Održivo upravljanje vodom: od otpadnih voda do stvaranja vrednosti“ koji će se održati 24. maja, govoriće Thierry Vatin (direktor Agencije za vode Artoa-Pikardija) i Aleksandar Đukić (Građevinski fakultet, Beograd) koji će predstaviti nacionalni okvir za upravljanje vodama u Francuskoj i finansijske instrumente koji su na raspolaganju, Pierre Sénéchal (potpredsednik zadužen za upravljanje vodama, Lans-Lijeven) i Gaëtan Boyer (direktor za vodu i mreže, Lans-Lijeven) koji će predstaviti rešenja koja je njihova opština primenila u oblasti tretmana voda.