Skip to content Skip to footer

Datum: Četvrtak 18. april 2024. godine

Gde ? Radisson Collection hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Radite u lokalnoj samoupravi i želite da prisustvujete seminaru ? Potrebno je da se registrujete tako što ćete poslati poruku na mejl adresu :  cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

Srbija je usvojila Strategiju upravljanja vodama za period do 2034. godine kojim se postavljaju temelji  integrisanog sistema upravljanja vodama, u skladu sa načelima zaštite životne sredine i održivog razvoja. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za periodu 2021-2023. detaljnije razrađuje impelmentaciju Strategije u kratkročnom periodu. Pored ovoga, za razvoj hidrotehničke infrastrukture u urbanim naseljima važna je i Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine koja je streteški dokument na nivou države, a trenutno su u izradi lokalni planovi održivog razvoja u nizu lokalnih samouoprava.

Strategijskim dokumentima se se ističe da je hidrotehnička infrastruktura nedovoljna ili u lošem stanju, što dovodi do gubitaka vode u sistemu javnog snabdevanja, nedovoljnog nivoa zaštite od poplava, smanjenog kapaciteta kanala za navodnjavanje, zagađenja vodotoka neprečišćanim otpadnim vodama i neujednačenog kvaliteta pijaće vode. Takođe se ukazuje na poteškoće koje treba prevazići u pogledu upravljanja: neodrživ ekonomski model (građani plaćaju polovinu ekonomske cene vode i pratećih usluga), institucionalna podeljenost i preklapanje nadležnosti i potreba za sistematskim jačanjem kadrovskih, tehničkih i finansijskih kapaciteta činioca vodne delatnosti. Svesni svih ovih izazova, projekat Ekoopština promoviše saradnju i razmenju iskustava u oblasti upravljanja vodama između Srbije i Francuske.  

U perspektivi pristupanja Evropskoj uniji, Srbija ima ambiciju da se uskladi sa evropskim standardima. U pogledu upravljanja vodama na lokalnom nivou, ovo uključuje razvoj komunalne infrastrukture, povećanje nivoa zaštite od poplava,  izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uređenje vodotoka i priobalja na ekološki prihvatljiv i održiv način i niz drugih mera. Upravljanje vodama treba da obezbedi osnove za održivi urbani razvoj, ali i da doprinese kvalitetu života stanovništva i unapređenju stanja životne sredine u urbanim područjima.