Skip to content Skip to footer

Predsednik žirija – Dušan Damjanović – PALGO Smart

Dušan je svoje visoko obrazovanje i specijalizaciju završio u inostranstvu (Harvard Kennedi School i École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais), dok je profesionalno iskustvo sticao u Srbiji radeći na međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima i programima, sarađujući tokom 18 godina sa velikim međunarodnim i evropskim institucijama i organizacijama. Kao planer i stručnjak za politiku i strategiju održivog razvoja, Dušan je rukovodio i učestvovao u projektima iz oblasti javnih politika, dobrog upravljanja, strateškog planiranja i pametnog urbanog razvoja, stanovanja i energetske efikasnosti itd. Od pokretanja Smart City Festivala 2017. godine, takođe je jedan od organizatora ove manifestacije u Beogradu (godišnji međunarodni vodeći događaj inicijative SmartCity.Education).

Marina Pavlović – Matematički institut Akademije nauka i umetnosti

Marina, master astrofizike, radi kao naučni saradnik u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Trenutno je na doktorskim studijama astronomije i astrofizike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored istraživačkog rada, radi i kao nastavnik astronomije u Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Autorka je brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja. Kao strastveni pobornik popularizacije nauke, održala je preko 100 naučnopopularnih predavanja širom Srbije i regiona od 2012. godine. Član je i nadzornog odbora Astronomskog društva Novog Sada (organizator manifestacija, popularizacija nauke, dečije radionice, kratki kursevi astronomije, astronomska posmatranja, projekcije pod kupolom za građane, škole i vrtiće, rad sa teleskopom). Takođe je redovni član Kluba fizike PMF-a, redovni član NVO Carpe Noctem i član Društva astronoma Srbije i Međunarodnog udruženja Dark Sky Association. Od početka 2022. godine je član Nacionalnog tima za obuku iz astronomije Međunarodne astronomske unije.

Dajana Bjelajac – Prirodno-matematički fakultet – Univerzitet u Novom Sadu

MSc Dajana Bjelajac, master geografije, trenutno je asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i priprema diplomski rad iz oblasti geonauka. Glavna tema njene teze kao i njena naučna interesovanja usko su vezani za odnos između procesa urbanizacije i svetlosnog zagađenja. Jedan je od osnivača NVO “Carpe Noctem” u Novom Sadu. Osnovni cilj ove organizacije je da edukuje građane Srbije i regiona o svetlosnom zagađenju životne sredine. Do sada je uspela da organizuje nekoliko javnih događaja sa više od 3000 ljudi, koordinira projektom „Ekološka supernova – podizanje svesti o svetlosnom zagađenju“ i objavi priručnik o svetlosnom zagađenju na srpskom jeziku koji će biti podeljen u više od 500 škola u Srbiji. Srbija. Pored naučnih i obrazovnih aktivnosti, ona je takođe član Međunarodnog komiteta Dark Sky Places, koji savetuje Upravni odbor IDA o prihvatanju smernica i sertifikata Dark Sky Places.

Klara Danilović – SKGO (Stalna konferencija gradova i opština)

Klara Danilović, urbanista, radi kao šef Odeljenja za urbanizam i stanovanje u Stalnoj konferenciji gradova i opština. Nakon 20 godina rada u oblasti urbanizma i stanovanja, Klara se specijalizovala za  jačanje kapaciteta izabranih predstavnika lokalnih vlasti u različitim oblastima, uključujući urbani razvoj, participativno planiranje i održivu urbanu mobilnost. Učestvovala je u nekoliko političkih inicijativa i bila je uključena u aktivnosti jačanja kapaciteta u različitim oblastima (stanovanje, urbana mobilnost). Klara je nacionalni koordinator za Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji.