Skip to content Skip to footer

Moderatorka i članica žirija – Marina Nenković-Riznić – Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Marina je viši naučni saradnik Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. U Institutu radi od 2002. godine, a doktorirala je urbanizam i arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Svojom stručnošću je doprinela brojnim međunarodnim projektima, od kojih je poslednji za Svetsku banku („Green, Livable, and Resilient Cities, Serbia“ 2021), Evropsku uniju i EBRD (INTERREG-Dunav-projekti), Francusku razvojnu agenciju (Program Gradovi i klimatske promene, 2021-2022). Takođe je doprinela izradi prostornog planiranja Republike Srbije 2021-2035 Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u sledećim oblastima : uticaj prostornog planiranja na klimatske promene, prilagodljivost i ekološki i prostorni aspekti korišćenja obnovljivih izvora energije. Takođe je član Udruženja urbanista Beograda i gostujući predavač na Arhitektonskom fakultetu (Upravljanje otpadom u zgradama, ekološki urbanizam).

Predsednica žirija – Marina Ilić – Fakultet za ekologiju Univerziteta Union – Nikola Tesla

Marina Ilić je redovni profesor Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine u Beogradu. Autor je nekoliko knjiga u oblasti upravljanja otpadom. Objavila je oko 200 naučnih radova u časopisima i na međunarodnim i domaćim skupovima. Rukovodila je izradom više nacionalnih strateških dokumenata, kao i regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom. Takođe je radila na pripremi propisa u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Poseduje veliko konsultantsko iskustvo na projektima koje finansiraju EU, Svetska banka, UNDP i dr. u oblasti upravljanja otpadom i u pripremi infrastrukturnih projekata. 

Slobodan Krstovic – NALED

Slobodan je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine je stekao Master, uspešno odbranivši rad na temu „Dozvoljeni oblici državne pomoći u pravu konkurencije Srbije i EU“. Član je tima NALED-a od 2010. godine, na pozicijama menadžera projekta, ekonomskog analitičara i trenutno šefa Odseka za životnu sredinu. Koordinirao je i učestvovao u realizaciji brojnih projekata koji se odnose na javne finansije, fiskalnu politiku, zaštitu životne sredine i uopšteno javnu politiku na lokalnom i nacionalnom nivou. Kao član tima za politiku NALED-a, bio je koautor i partner u izradi niza studija i analiza vezanih za reformu politike i procenu poslovnog okruženja, kao što su Siva knjiga, Regulatorni indeks Srbije, Kvartalni izveštaj o statusu regulatorne reforme itd. 

Jana Pavlovic – SKGO

Jana Pavlović, sociolog je zaposlena u Stalnoj konferenciji gradova i opština u svojstvu šefa Odeljenja za životnu sredinu, komunalne delatnosti, energetsku efikasnost i vanredne situacije. Već 15 godina je aktivno angažovana na saradnji i pružanju podrške lokalnim samoupravama u Srbiji u različitim oblastima, poslednjih 5 godina u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na učešće građana, cirkularnu ekonomiju, upravljanje otpadom i primarno razvrstavanje otpada.