Skip to content Skip to footer

Konkurs „EKOOPŠTINA“ ima za cilj razmenu i širenje dobrih praksi u oblasti održivog razvoja kao i podsticanje srpskih opština da ih primenjuju na svojim teritorijama. Konkurs obuhvata 4 kategorije:

– održivo upravljanje otpadom,

– održivo upravljanje vodom,

– energetsku efikasnost zgrada,

– održiva mobilnost (ex-pametne gradove).

Na konkursu « EKOOPŠTINA » mogu da učestvuju svi gradovi i opštine u Srbiji, uz uslov da popune upitnik sa što je više moguće tačnim i preciznim informacijama

Predviđena su po dva pobednika po kategoriji: jedan grad sa više od 40.000 stanovnika i jedan grad sa manje od 40.000 stanovnika. Predstavnici dobitnika će biti pozvani na svećanu dodelu nagrada za konkurs Ekoopštine, koja će se održati na jesen 2024. godine u Francuskoj ambasadi u Beogradu. Nagrade će dobitnicima uručiti istaknute francuske i srpske ličnosti kao i predstavnici partnerskih kompanija. Svaki grad ili opština koji pobedi na konkursu osvaja studijsko putovanje u Francusku koje organizuje Ambasada Francuske u Srbiji krajem 2024. godine ili početkom 2025. godine (po dva predstavnika svakog grada ili opštine koja pobedi).

Da biste poslali prijavu za kategoriju:

Česta pitanja:

Ko može da učestvuje?
– Svi srpski gradovi i opštine.

Koliko košta učešće na konkursu?
– Besplatno je.

Da li moja opština mora da učestvuje u svim kategorijama?
– Ne. Svaka opština može da učestvuje u jednoj, dve, tri ili četiri kategorije konkursa u zavisnosti od lokalnih prioriteta.

Koje su nagrade?
Svaki grad ili opština koji pobede osvajaju studijsko putovanje u Francusku koje organizuje Ambasade Francuske u Srbiji  krajem 2024. godine ili početkom 2025. godine (po dva predstavnika svakog grada ili opštine koji pobede).

Kako da učestvujemo na konkursu?
– Jednostavno popunite upitnik za kategoriju u kojoj želite da učestvujete i pošaljete ga na mejl adresu : cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr u periodu od 18. mart do 7. jula 2024. godine.

Ko može da popuni i potpiše upitnik?
Upitnik mora da popuni službenik opštine ili grada i da ga potpiše izabrani predstavnik opštine ili grada (gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, član Gradskog veća).

François-Xavier Kowandy • Kreator – režiser konkursa za održive gradove

Kreirao sam konkurs Ekoopština u Srbiji 2022. godine, inspirisan uspehom poljskih i bugarskih izdanja pokrenutih 2012. godine pod nazivom Ecomiasto, a zatim 2016. godine pod nazivom Ecoobchtina.

S ovom inicijativom, želeo sam približiti francusku ekspertizu u oblasti održivih gradova partnerima naših misija zemalja kako bismo zajedno radili na zaštiti životne sredine i konkretno se bavili posledicama klimatskih promena kroz upravljanje vodom, otpadom, održivu mobilnost i energetsku efikasnost.

Ovaj program nosi partnerski pristup u svom DNK-u, koji uključuje tematske žirije iz akademske zajednice, kao i francuske i strane kompanije koje, za neke od njih, podržavaju ovu inicijativu od njenog osnivanja 2012. godine.

Svim partnerima i svojem timu, ponosan sam da objavim da je Ekoopština, od svog osnivanja 2022. godine:

  • okupila više od 650 službenika i izabranih predstavnika tokom tematskih seminara na kojima francuski stručnjaci dele svoje znanje i obogaćuju svoju viziju;
  • omogućila da se stotine dece upoznaju sa pitanjima ekološkog građanstva;
  • prikupila prijave 100 srpskih opština i tako nagradila one koje će imati ključnu ulogu kroz svoje terenske aktivnosti.