Skip to content Skip to footer

Konkurs „EKOOPŠTINA“ ima za cilj razmenu i širenje dobrih praksi u oblasti održivog razvoja kao i podsticanje srpskih opština da ih primenjuju na svojim teritorijama. Konkurs obuhvata 4 kategorije:

– održivo upravljanje otpadom,

– održivo upravljanje vodom,

– energetsku efikasnost zgrada,

– održiva mobilnost (ex-pametne gradove).

Na konkursu « EKOOPŠTINA » mogu da učestvuju svi gradovi i opštine u Srbiji, uz uslov da popune upitnik sa što je više moguće tačnim i preciznim informacijama

Predviđena su po dva pobednika po kategoriji: jedan grad sa više od 30.000 stanovnika i jedan grad sa manje od 30.000 stanovnika. Predstavnici dobitnika će biti pozvani na svećanu dodelu nagrada za konkurs Ekoopštine, koja će se održati na jesen 2023. godine u Francuskoj ambasadi u Beogradu. Nagrade će dobitnicima uručiti istaknute francuske i srpske ličnosti kao i predstavnici partnerskih kompanija. Svaki grad ili opština koji pobedi na konkursu osvaja studijsko putovanje u Francusku koje organizuje Ambasada Francuske u Srbiji krajem 2023. godine ili početkom 2024. godine (po dva predstavnika svakog grada ili opštine koja pobedi).

Da biste poslali prijavu za kategoriju:

Česta pitanja:

Ko može da učestvuje?
– Svi srpski gradovi i opštine.

Koliko košta učešće na konkursu?
– Besplatno je.

Da li moja opština mora da učestvuje u svim kategorijama?
– Ne. Svaka opština može da učestvuje u jednoj, dve, tri ili četiri kategorije konkursa u zavisnosti od lokalnih prioriteta.

Koje su nagrade?
Svaki grad ili opština koji pobede osvajaju studijsko putovanje u Francusku koje organizuje Ambasade Francuske u Srbiji  krajem 2022. godine ili početkom 2023. godine (po dva predstavnika svakog grada ili opštine koji pobede).

Kako da učestvujemo na konkursu?
– Jednostavno popunite upitnik za kategoriju u kojoj želite da učestvujete i pošaljete ga na mejl adresu : cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr u periodu od 10. maja do 30. juna 2023. godine.

Ko može da popuni i potpiše upitnik?
Upitnik mora da popuni službenik opštine ili grada i da ga potpiše izabrani predstavnik opštine ili grada (gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, član Gradskog veća).