Skip to content Skip to footer

SKGO se pridružuje timu projekta « Ekoopština »

Fatih Akčal, prvi savetnik Ambasade Republike Francuske u Srbiji, 24. februara 2022. godine predstavio je projekat « Ekoopština » u prisustvu 23 člana Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), glavne asocijacije lokalnih samouprava u Srbiji. Tom prilikom, Stanislas Pijere, savetnik za saradnju i kulturu Ambasade, i Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO, potpisali su zajednički akcioni plan za 2022. godinu, čime je istaknuto zalaganje SKGO uz Ambasadu Republike Francuske za konkurs o održivim gradovima.

Uloga SKGO je da pruži podršku srpskim gradovima i opštinama u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i predstavlja ključnog aktera u procesima decentralizacije. SKGO će biti glavni partner u sprovođenju konkursa «Ekoopština » u Srbiji, a svoje iskustvo će posebno staviti na raspolaganje tokom ovog projekta učešćem svojih stručnjaka u tematskim žirijima.